Vöröskeresztes tojások

Fabergé két híres Vöröskereszt Imperiál tojását mutatom be ebben az írásban, melyeket sűrűn tévesztenek össze, lévén nagy a hasonlóság, ráadásul ugyanabban az évben is készültek.

1., Vöröskereszt tojás, belsejében birodalmi személyek portréival

Ez a zománcos húsvéti tojás Fabergé műhelyéből került ki 1915-ben, Henrik Wigström ötvösmester keze munkáját dicséri. II. Miklós cár rendelte meg édesanyja, Mária Fjodorovna részére. Különböző zománcozási eljárásokkal készült a tojás, melynek két oldalán egy-egy vöröskereszt látható, az 1914-es ill. 1915-ös dátumokkal egyetemben, a következő felirattal: „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért”.

Természetesen ez a tojás sem nélkülözhette a ’meglepetést’, hiszen az imperial Fabergé tojásoknak ez az egyik védjegye. Öt tagból álló, zsanérokkal kapcsolódó portré miniaturák, melyek a Romanov-család hölgy tagjait ábrázolják vöröskeresztes uniformisban. Az arcképeket feltehetően Vasilij Ivanovics Zujev festette, erre egyrészt azok kvalitásából következtethetün, másrészt ez idő tájt Peter Carl Fabergé előszeretettel dolgozott vele.

A következő személyek vannak megörökítve a képeken: Olga Alexandrovna főhercegnő (II. Miklós húga), Olga Nyikolajevna főhercegnő (a cár legidősebb lánya), Alexandra Fjodorovna, cárné,  Tatjana Nyikolajevna (a cár második lánya) és végül Maria Pavlovna (a cár unokatestvére). A portrékat elefántcsontra festették, melyeket azután gyöngyházlemezbe applikáltak, végül arany keretbe foglaltak. A tojás belseje bársony borítást kapott a keret védelme érdekében. A tojás története: Maria Fjodorovna, II. Miklós édesanyja az 1877-es orosz-török háborúban a Vöröskeresztnél szolgált, 1894-től haláláig pedig elnöke volt. Amikor 1915 húsvétjára a cár megrendelte édesanyjának a tojást, ő még mindig az orosz Vöröskereszt kötelékében állt. Az I. világháború kitörésekor a fiatal cárné és két idősebbik lánya, Olga és Tatjana beálltak ápolónak az ideiglenesen kórházzá alakított cári palotában. A Romanov dinasztia bukását követően, az orosz forradalom idején az ’anyacárné’, Maria Fjodorovna és csupán néhány családtagja tudott csak elmenekülni a Vörös Hadsereg elől.

Ez az imperiál tojás 1930-ban lett értékesítve az Egyesült Államokban, New Yorkban, Armand Hammer galériájában. Lilian Thomas Pratt vásárolta meg, 4 másik tojással együtt. A filantrópiájáról híres hölgy Fabergé-gyűjteményét a Virginiai Szépművészeti Múzeumnak adományozta.

 

2., Vöröskereszt tojás triptichonnal

Az előző tojáshoz hasonlóan ez a remekmű is Fabergénél készült, ugyanazon mester kezéből került ki, szintén a cár rendelte meg. Ám ezt II. Miklós felesége, Alexandra Fjodorovna számára készíttette 1915 húsvétjára. Látványra nagyon hasonlít a két tojás (mint két tojás:-)), hiszen ezt is fehér zománc borítja, melyen szinte rikít a vörös transzlucens zománc kereszt. Mindkét oldalán, a keresztek szárainak találkozásánál egy-egy kerek medaliont láthatunk, Olga és Tatjana főhercegnők Vöröskeresztes egyenruhás festett miniaturájával.

A front oldali kereszt (Tatjana portréjával) kapocsként szolgál, innen nyitható további cikkelyekre a tojás, hogy végül elénk táruljon a triptichon középső panelje, ’ Krisztus feltámadása’. Balján Szent Olga található, ő az első orosz fejedelem, aki felvette a kereszténységet, jobb oldalon pedig a mártír Szent Tatjana. Az aprócska méretű hármas oltár a híres ikonfestő, Adrian Prachow munkája.

A tojás további különlegessége, hogy vertikálisan nyílik (csak nagyon kevés tojást terveztek így).

1930-ban, Moszkvában szerezte meg egy névtelenségbe burkolódzó, ám rendkívül jó ízléssel bíró és minden bizonnyal pénzes vásárló a darabot, mely aztán 1943-ban az amerikai India Early Minshallhoz került, aki tovább gyarapította vele szép számú Fabergé-kollekcióját. A hölgy egy kiadványt is megjelentetett ’Az én orosz vitrinem története’ címmel, ahol elmondja, hogy Fabergét szokás az Észak Cellinijének nevezni, de véleménye szerint az orosz mesternek nincs párja. Gyűjteményét, -későbbi teljes hagyatékát- a clevelandi múzeumnak ajánlotta fel.

 

Szerző: Alt Andrea, Ékszerről mindent

2021. 04. 09.