Benvenuto Cellini, a reneszánsz géniusz

Óriási hírnevéről saját maga gondoskodott egy könyvvel, „Benvenuto Cellini mester élete, amiképpen ő maga megírta Firenzében”, melyet később Goethe fordított le. Kalandos, szenvedélyes életét erős öntetszelgő túlzásokkal ábrázoló önéletrajza a kor érdekes emberi dokumentuma. Érdekből, sértettségből, vagy dühből gyilkosságoktól sem riadt vissza. Élete során többször bebörtönözték, többek között az Angyalvárba is. Rengeteg verekedés, botrány és emberölés fűződik a nevéhez. Ennek ellenére VII. Kelemen pápa több megbízást adott neki. I. Ferenc, francia király megrendelésére pedig elkészíti a híres sótartót/Saliera (ma KHM, Bécs), melyért cserébe a király Petit-Nesle várát adományozta a művésznek. Másik fő munkájaként a firenzei Perszeusz bronz szobrot tartják számon (Loggia dei Lanzi). Érdekesség, hogy Cellini saját önarcképét is elhelyezte a szobor tarkóján. Ebben a korban az ékszerek és ötvöstárgyak…

Tovább

Cellini világhírű sótartója

Szeretném nektek bemutatni minden idők egyik legnagyobb ötvösét -aki mellesleg kiváló szobrászművész is- Benvenuto Cellinit (1500-71), méghozzá egy műalkotásán keresztül. Előtte még annyit, hogy Cellini korának egyik polihisztora volt, édesapja zenei pályát jelölt ki számára (mert ezen a területen is tehetségesnek bizonyult), de ő végül a képző-és iparművészetek mellett döntött. Hátrahagyta az utókornak Trattato dell’ oreficeria (értekezés az ötvösségről) c. munkáját, ezen kívül izgalmas önéletrajzát (Goethe fordította le), melyből már nem csak szakmai vonatkozásban nyerünk betekintést a kor sajátosságaiba, hanem szinte szó szerint belecsöppenünk a reneszánsz és humanizmus világába. Maga az ötvösfejedelem egy rendkívül vérbő, szenvedélyes figura volt, aki még a gyilkosságtól sem riadt vissza (sőt, érdekből, sértettségből, vagy dühből többször is elkövetett….) És akkor a világhírű „Saliera”-ról… I. Ferenc…

Tovább